Radius: Off
Radius:
km Array
Kerko

Yellow Pages Kosovo

Yellow Pages Kosovo, pjesë e rrjetit ndërkombëtar të fletëve të verdha në mbarë globin “International White and Yellow Pages”, vjen në territorin e Republikës së Kosovës si e vetmja platformë elektronike on line e listimit të bizneseve dhe jo vetëm.

Përvoja dhe eksperienca ndërkombëtaree fituar, bën të mundur që nëpërmjet Yellow Pages Kosovo (Fletët e Verdha Kosovë), Ju jo vetëm keni mundësinë të listoni bizneset dhe institucioniet tuaja, por gjithashtu të përfitoni nga mundësitë më të përditësuara të metodave të marketingut dhe reklamimit të tyre.

Bashkëpunimi me Institucionet Publike të qeverisjes vendore dhe lokale, por gjithashtu, harmonizimi dhe ndërthurrja e informacionit të bizneseve private sipas kategorive që përfaqësojnë, bën Yellow Pages Kosovo (Fletët e Verdha Kosovë) një platformë unike ndërlidhëse të biznesit me biznesin (B2B) si dhe biznesit me konsumatorin (B2C).

Duke u bazuar në studimet dhe analizat e vazhdueshme të tregut nga analistë dhe profesionistë me përvojë ndërkombëtare në fushën e marketingut dhe zhvillimit ekonomik, Yellow Pages Kosovo (Fletët e Verdha Kosovë), nëpërmjet librit (Guida e Biznesit), një faqje interneti dhe aplikacioni për “smart phone” tepër dinamik dhe praktik, bën të mundur që biznesi dhe institucionet tuaja, të jenë në kohë reale të dukshëmnë çdo moment përballë klientit apo konsumatorit.

Për më tepër, listimi dhe përditësimi i vazhdueshëm i bizneseve dhe institucioneve publike në këtë faqe si dhe platforma dinamike e kërkimit të avancuar në makinëritë e gjigandit Google, ka bërë të mundur që klienti të gjejë në çdo moment subjektin e kërkuar me të gjithë informacionin e duhur si vendodhje në hartë, kontakte, shërbime etj, vetëm me një klik.

Yellow Pages Kosovo (Fletët e Verdha Kosovë), Ju fton që së bashku të ndërtojmë një të ardhme të sigurtë dhe të përditësuar të zhvillimit të biznesit tuaj.