Fletushka e re me çmime të rrëshqita, deri në -57%