Harta

Array

Kerko
x km
km
Array

Europe_Agency_Logo“Europe Agency” është një agjenci ndërkombëtare punësimi me një aktivitet rekrutimi lider në rajon e më gjërë. Shërbimet tona të rekrutimit dhe konsulencës kanë bërë të mundur që të renditemi në TOP listë ndër agjencitë rajonale të rekrutimit, madje duke patur dhe eksluzivitet në fusha dhe përfaqësues të ndryshëm për tregun e punës vendas dhe atë rajonal. “Europe Agency” vjen në tregun vendas dhe atë rajonal nëpërmjet degëve rajonale në Kosovë, Shqipëri, Mal të Zi dhe Abu Dhabi, me objektiva dhe plan të qartë rekrutimi me qëllim përmbushjen e kërkesave të çdo punëdhënësi, punëkërkuesi apo institucioni arsimor në fusha të ndryshme në shërbimin e punësimit, edukimit dhe konsulencës. Misioni i saj është të qenurit pranë klientëve dhe partnerëve, duke njohur realitetet e tregut të punës shqipëtarë dhe atij të huaj, ofrimin e shërbimeve më të mira të konsulencës, edukimit dhe rekrutimit konform ligjeve dhe akteve nënligjore në fuqi në vendet respektive dhe me korrektësinë maksimale.

 ÇMIME TË FITUARA

  1. Yllin e Artë për Shërbimet Ndërkombëtare të Rekrutimit nga Open Abroad, me seli në Washington DC, USA
  2. Shërbimet më të mira të rekrutimit për vitin 2013 nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Shqipëri
  3. Çertifikatë Ekselence në Shërbimet më të mira të rekrutimit  nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit , Tiranë, Maj 2015
  4. Agjencia Ndërkombëtare e Rekrutimit më e mirë e vitit 2015 “Best International Recruiter” nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Shqipëri
  5. Agjencia Ndërkombëtare e Rekrutimit më e mirë e vitit 2015 “Best International Recruiter” nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Shqipëri

Europe Agency ka për mision të qënurit pranë klientëve dhe partnerëve vendas dhe ndërkombëtar, duke kuptuar realitetet e tregut të punës shqiptar dhe atij të huaj, ofrimin e shërbimeve më të mira të konsulencës dhe burimeve njerëzore konform ligjeve dhe akteve nënligjore në fuqi dhe me korrektësinë maksimale.

agjensi punesimi, agjensi rekrutimi, punesim jashte, punesim brenda, keshillim, business start up, punesim ne gjermani, punesim ne usa, punesim ne kanada,konsulence edukimi,arsim

FOTO GALERI

VIDEO GALERI