Harta

Array

Kerko
x km
km
Array

Europe_Agency_Logo”Europe Agency” është një agjenci ndërkombëtare punësimi me një aktivitet rekrutimi lider në rajon e më gjërë. Shërbimet tona të rekrutimit dhe konsulencës kanë bërë të mundur që të renditemi në TOP listë ndër agjencitë rajonale të rekrutimit, madje duke patur dhe eksluzivitet në fusha dhe përfaqësues të ndryshëm për tregun e punës vendas dhe atë rajonal. “Europe Agency” vjen në tregun vendas dhe atë rajonal nëpërmjet degëve rajonale në Kosovë, Shqipëri, Mal të Zi dhe Abu Dhabi, me objektiva dhe plan të qartë rekrutimi me qëllim përmbushjen e kërkesave të çdo punëdhënësi, punëkërkuesi apo institucioni arsimor në fusha të ndryshme në shërbimin e punësimit, edukimit dhe konsulencës. Misioni i saj është të qenurit pranë klientëve dhe partnerëve, duke njohur realitetet e tregut të punës shqipëtarë dhe atij të huaj, ofrimin e shërbimeve më të mira të konsulencës, edukimit dhe rekrutimit konform ligjeve dhe akteve nënligjore në fuqi në vendet respektive dhe me korrektësinë maksimale.

agjensi punesimi, agjensi rekrutimi, punesim jashte, punesim brenda, keshillim, business start up, punesim ne gjermani, punesim ne usa, punesim ne kanada,konsulence edukimi,arsim

Foto Galeria:

VIDEO GALERI