Harta

Array

Kerko
x km
km
Array

llogo-vector-amazonaPërshkrimi i përjetimit në ambientet e Hotel Amazona është gati i paprshkruar me fjalë. Përveç që Amazona Hotel posedon katër yje të aprovuara nga institucionet përkatëse, ambienti i jashtëm sigurisht që është një vlerë e shtuar të cilën vetëm natyra ka ditur t’a mundësoj. Asesi nuk bën të mënjanohet pa u përmendur ushqimi tek i cili kushtohet një vëmendje e jashtëzakonshme duke ofruar mishërat më të freskët dhe menytë bashkëkohore dhe tradicionale. Të gjitha këto aktivitete rekreacionale medomos duhen ta kenë nje epilog relaksues i cili është i mundur tek dhomat tona të cilat mundesojnë qëndrim dhe fjetje magjike.

 

 

 

Foto Galeria:

hotel, nature, restaurant, 4 stars, kosovo, traditional cuisine, albanian food, luxury, wine

Opening Hours

Monday

-

Tuesday

-

Wednesday

-

Thursday

-

Friday

-

Saturday

-

Sunday

-