Harta

Array

Kerko
x km
km
Array

fincayellowpageskosovoypkFINCA Kosovë është pjesë e rrjetit të FINCA Impact Finance, një grup prej 20 institucionesh mikrofinanciare dhe financiare që ofrojnë shërbime financiare me përgjegjësi shoqërore duke u mundësuar ndërmarrësve me të ardhura të ulëta dhe pronarëve të bizneseve të vogla që të investojnë në të ardhmen e tyre.

Misioni i FINCA-s është zbutja e varfërisë përmes zgjidhjeve afatgjata të cilat ndihmojnë njerëzit të ndërtojnë asete, krijojnë vende të punës dhe të rrisin standartin e tyre të jetesës. FINCA Kosovë ofron qasje në shërbime financiare të përgjegjshme në aspektin shoqëror që mundësojnë individët me të ardhura të ulëta dhe komunitetet të investojnë në të ardhmen e tyre.

finca, financiare, institucion, financiar, mikrofinanc, mikrofinance, mikrofinanciare, asete, finance, per biznese, investime, zgjidhje, te ardhura , microfinance, microleasing, financiare, bujqesi, biznes, kredi, kredi biznesi, kredi per

Foto Galeria:

Video Biznesi:

Kredi, Biznes, Agro, Ekonomi. Finca, financa, institucione financiare,Biznes, Agro, Ekonomi, mikrofinanca, per biznes, renovim, bujqesi, bujk, kredi biznesi

Opening Hours

Monday

-

Tuesday

-

Wednesday

-

Thursday

-

Friday

-

Saturday

-

Sunday

-