Harta

Array

Kerko
x km
km
Array

besasecurityypkyellowpageskosovoBesa Security është kompania e sigurimit lider në tregun e Kosovës dhe në rajon, duke ofruar një gamë të gjerë të shërbimeve të sigurimit të ndërlidhura në mes vete, sipas fjalës së fundit të teknologjisë. Misioni i Besa Security është ofrimi i të gjitha shërbimeve të sigurisë në mënyrë profesionale dhe me cilesi të lartë, duke plotësuar kërkesat dhe shtuar rehatinë e klientëve si për shtëpitë e tyre, bizneset e vogla, bizneset e mëdha, korporatat dhe institucionet apo organizatat qeveritare dhe jo-qeveritare, gjithmone ne pajtim me ligjet e aplikueshme në Kosovë dhe praktikat ndërkombëtare. Besa Security me teknologji bashkëkohore të monitorimit permanent me kamera dhe qasje proaktive në sigurimin e objekteve bën detektimin e hershëm të kërcenimit, thyerjes dhe menjëherë dërgon patrullat intervenuese për parandalim dhe njofton policinë. Vizioni i Besa Security është qëndrimi në tregun e Kosovës si lider për shërbime të sigurimit dhe zgjerimi i saj i vazhdueshëm si në Shqipëri, po ashtu edhe në rajon, si kompania më e avancuar në fushën e sigurisë me sistemet e teknologjisë së fundit!

E KE BESËN!

Foto Galeria:

besa, security, sigurime, kompani security, siguria, sisteme sigurimi, siguria, gps, polici private, siguro shtepin, sigurim shtepie, biznesi, kompanin, mbrojtje, sigurim, sistem sigurie, sisteme, alarm, kamera, camera, alarms, zjarri, protection, security sistems, patrol sigurimi

Opening Hours

Monday

-

Tuesday

-

Wednesday

-

Thursday

-

Friday

-

Saturday

-

Sunday

-